De 46e editie van het Concours Hippique St Annaparochie staat gepland op Vrijdag 22 juni 2018 voor Pony’s en Zaterdag 23 juni 2018 voor Paarden. Dit jaar vindt het CH wederom plaats op de  nieuwe locatie: Stal de Hameren te Vrouwenparochie. Zij beschikken over een grote springbaan met een Agterbergbodem. Daarnaast nog een gedraineerde dressuurbak waar het inspringen zal plaatsvinden. De dressuur zal verreden worden op gras.

Aanmelden uitsluitend dmv een compleet ingevuld aanmeldingsformulier te mailen naar:

chstannaparochie@live.nl (alleen paarden dressuur en springen)

Mennen-CH.St.annaparochie@hotmail.com (alleen mennen)

chstanna.pony@live.nl (alleen pony’s dressuur en springen)

Betalen op wedstrijddag zelf.


Dagindeling 2018
De dagindeling volgt nog
Vraagprogramma 2018
Het vraagprogramma volgt nog

Bepalingen

Er wordt gereden onder de reglementen van de afdeling basiswedstrijd van de KNHS.

  1. De organisatoren stellen zich niet aansprakelijk voor schade en ongevallen van welke aard ook, die deelnemers, toeschouwers, paarden of materiaal mochten overkomen. Deelnemers en anderen zijn zelf verantwoordelijk voor schade aan derden.
  2. Alle deelnemers dienen op de aangegeven tijden startklaar aanwezig te zijn. Men dient zich te houden aan de aanwijzingen van de ringmeesters; bij verzuim volgt onherroepelijk uitsluiting van deelname.
  3. Gedurende een springconcours is de oefenring uitsluitend toegankelijk voor deelnemende paarden aan dat concours.
  4. Iedere deelnemer moet in het bezit zijn van een geldige startkaart en paspoort (incl. vaccinatie)
  5. Deelnemers dienen rekening te houden met de mogelijkheid tot controle op het gebruik van ongeoorloofde middelen en medicijnen.
  6. Niet afgehaalde prijzen worden niet nagestuurd.
  7. Zie verder het de Vraagprogramma’s 2017:     VROUWENPAROCHIE-1572017-W014948        VROUWENPAROCHIE-1672017-W014950     VROUWENPAROCHIE-1572017-W009648
Startlijsten
De startlijsten zijn nog niet bekend

Uitslagen
De uitslagen worden na het evenement gepubliceerd