Commissieleden

Jan Piet de Jager, voorzitter
Jan Hemeltjen, secretaris
Hilda Wiersma, wedstrijdsecretariaat
Janneke Olivier-Bergsma, penningmeester
Marijke Dijkstra, catering
Oscar Brouwer, materiaal en terreinen

Parcoursbouwer

Dhr

Speakster

Mevr.

 Wedstrijdsecretariaat

Hilda en Romy Wiersma, St. Jacobiparochie

E.H.B.O.

E.H.B.O. afd. Het Bildt

Arts

Dokterswacht Friesland 0900-1127112

Dierenartsen

Dier en Arts Leeuwarden e.o. 058-2542020

Hoefsmid

Dhr G. Nielsen, Jelsum

Bloemsierkunst

Mevr. J. Olivier-Bergsma, Hallum
Mevr. M. Dijkstra-Roorda, Stiens