Commissieleden

Jan Hemeltjen, voorzitter
Digna Ferwerda-Havenga, wedstrijdsecretariaat
Hilda Wiersma, secretaris
Janneke Olivier-Bergsma, penningmeester
Marijke Dijkstra, catering
Jan Piet de Jager, public relations
Oscar Brouwer, materiaal en terreinen
Marieke tho Bockholtt, vereniging

Parcoursbouwer

Dhr

Speakster

Mevr.

 Wedstrijdsecretariaat

Mevr. D. Ferwerda-Havenga, Blija
Hilda en Romy Wiersma, St. Jacobiparochie

 

Hoofdringmeester(springen)

..Anna Dijkstra

Hoofdringmeester (dressuur)

..Tineke de Vries

Catering

Marijke Dijkstra, Stiens

E.H.B.O.

E.H.B.O. afd. Het Bildt

Arts

Dokterswacht Friesland 0900-1127112

Dierenartsen

Dier en Arts Leeuwarden e.o. 058-2542020

Hoefsmid

Dhr G. Nielsen, Jelsum

Rekenkamer

Digna, Kinke en Jacobien

Bloemsierkunst

Mevr. J. Olivier-Bergsma, Hallum
Mevr. M. Dijkstra-Roorda, Stiens

Lintendames

Juryaccomodatie, geluid en tijdmeting

Eringa Leeuwarden