Commissieleden

Jan Piet de Jager, rekenkamer en wedstrijdsecretariaat
Jan Hemeltjen, secretaris
Hilda Wiersma, wedstrijdsecretariaat
Janneke Olivier-Bergsma, penningmeester
Marijke Dijkstra, catering
Oscar Brouwer, materiaal en terreinen
Elies Hoeksma, PR en sponsoring


E.H.B.O.

E.H.B.O. afd. Het Bildt

Arts

Dokterswacht Friesland 0900-1127112

Dierenartsen

Dierenartsenpraktijk Dokkum e.o. 0519-292526

Hoefsmid

Dhr G. Nielsen, Jelsum